Shqip
English

Pyete Doktorin

BallinaPër Pacientin Pyete Doktorin


Me rëndësi

Fushat e mëposhtme mund t'i përdorni për të pyetur Doktorin lidhur me atë që ju intereson në përgjithësi për sytë tuaj. Pyetjet e zgjedhura do të përfshihen në seksionin e Këshillave. Këshillat e selektuara përfshijnë shpjegime gjenerale mbi situatat e mundshme mjekësore.

Për çdo situatë më serioze duheni medoemos të konsultoheni drejtpërdrejt me njërin nga Oftalmologët në Klinikë duke e caktuar terminin tuaj.

karaktere të mbetur, për ta shtruar pyetjen.(Alcon Service Contract).
Klinika Gjermane e Syrit posedon "Gold Standard Service" nga ALCON që nënkupton servisim të rregullt dhe nivel më të lartë të precizitetit dhe shërbimit për pacientët tanë.