Doktor Minir Asani, i ftuar në  një interviste në ABC news